Kumpulan Kylätilalle on avattu omat uudet nettisivut osoitteessa http://www.kumpulankylatila.fi/ 

Sivuilta löydät kaikki Kylätilan tapahtumat, kurssit ja kerhot. 

Kylätila edelleen myös Facebookissa: https://www.facebook.com/kumpulankylatila