Tietoa Kumpulan kotikaupunkipolkuprojektista

Ensimmäinen opastettu kotiseuturetki Kumpulassa pidettiin jo 17.10.1987, jolloin sen vetäjinä olivat Antti Viren ja Kari Piimies Kumpula-seurasta. Sittemmin seuran puheenjohtaja Ari Kallinen elvytti Kulttuurikävelyillään perinteen vuonna 1998.

Pääkaupunkiseudulla kehittyvä kotikaupunkipolkujen verkosto on nyt täydentynyt Kumpulan osalta. Pieni työryhmä on koonnut polulle kiinnostavia kohteita ja tietoa niiden alkuperästä ja vaiheista, Ari Kallisen aikaisempia tekstejä lähtökohtana käyttäen ja niitä täydentäen. Työryhmään ovat kuuluneet Ulla Agopov, Pasi Mäkinen, Ulla Neuvonen, Veikko Neuvonen ja Anja Pursiainen. Yhteistyötahoja ovat olleet myös Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedottaja Minna Meriläinen ja Tiina Raivikko Ilmatieteen laitoksen infosta. Valokuvat muutamin poikkeuksin ovat Veikko Neuvosen. Asiantuntija-avustajana ryhmällä on ollut Pauli Saloranta.

Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto on tukenut projektia avustuksella.

Vuonna 2012 Kumpulan kotikaupunkipolusta on valmistunut painettu esite. Verkkosivujen sisältöä tiiviimpi esitys auttaa maastossa liikkujaa kuvituksen ja kartan perusteella tunnistamaan kohteet. Esite on maksutta saatavilla Kylätilasta ja seudun kirjastoista.

Museovirasto on rahoittanut esitteen painatuskulut.