Allekirjoita Hitas-osakkaiden nettiadressi

Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi
Allekirjoita netti-adressi www.adressit.com/hitas

Chris-Marie Rasi, 050 549 5018

chris-marie.rasi@hotmail.com

16. maaliskuuta 2009

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksy Hitas -uudistusta siinä muodossa kuin kaupunginhallitus on esittänyt 9.3.2009.

Apulaiskaupunginjohtaja Penttilä esitti hallitukselle pitkään valmistellun uudistuksen, jolla hitas-järjestelmän räikeitä epäkohtia korjataan. Siinä kaikille olemassa oleville yhtiöille annetaan mahdollisuus irtautua järjestelmästä 20 vuoden ikäisinä. Hallituksen enemmistö muutti äänestyspäätöksellä esitystä niin, että 20 vuoden sääntelyaika tulisi koskemaan vain niitä yhtiöitä, joissa markkinahinta jää sallitun enimmäishinnan alle eli jotka käytännössä ovat sääntelyn ulkopuolella. Sen sijaan nyt hintarajoituksen piirissä olevat jäisivät siihen pysyvästi! Sääntelystä ei voisi vapautua edes suostumalla tuntuvaan tontin vuokran korotukseen.

Tätä nykyä hitas-asuntoja on kaikkiaan 19 530 kpl. Niistä joka kolmas eli 6855 asuntoa voisi jäädä pysyvästi säännellyiksi siitä huolimatta, että monet talot ovat jo peruskorjausten tarpeessa. Esitys ei kohtele osakkaita tasavertaisesti eikä se poista järjestelmän alueellisia epäkohtia, kuten uudistuksen tarkoitus oli, vaan pahentaa niitä. Yhden postinumeroalueen sisällä osa kohteista vapautuisi hitaksesta, osa ei. Lähes kaikki Kampin, Katajanokan ja Ruoholahden hitakset jäisivät sääntelyn piiriin, mutta myös 154 yhtiötä muualla Helsingissä. Ehdotus rikkoo perustuslaissa määriteltyä kansalaisten yhdenvertaisuutta ja omaisuuden suojaa.

Tähän asti järjestelmää on kehitetty kokonaisuutena, mutta nyt kaupunki yksipuolisella päätöksellään uhkaa jakaa nykyiset osakkaat kahteen ryhmään, vapautettuihin ja ikuisesti säänneltyihin.(Uudistuksen voimaan astumisen jälkeen perustettaville yhtiöille ehdotetaan 30 vuoden sääntelyä.)

Vaadimme kaikille osakkaille yhtäläistä mahdollisuutta vapautua järjestelmästä talon tullessa 20 vuoden ikään.

Ks. HS Pääkirjoitus 13.3.2009 sekä www.hel.fi (valtuuston esiityslista 18.3.)
(Allekirjoita vierittämällä sivua alaspäin)
———-
Levitä tietoa adressista taloyhtiössäsi ja muille tuntemillesi hitas-asukkaille!

Valtuusto käsittelee asiaa jo keskiviikkona 18.3. mutta nimenkeräystä jatketaan tarvittaessa tämänkin jälkeen. Adressiteksti ja siihenastiset allekirjoittajat lähetetään tiedoksi valtuustolle jo ennen kokousta.