Asukkkaiden kuulemistilaisuus Käpylässä 7.1.2010

ASUKASILTA KÄPYLÄSSÄ
Käpylän kirjastossa to 7.1.10 klo 19.00

 

Tule kertomaan mielipiteesi alueen koulujen, kirjaston, nuorisotilojen ja
terveysaseman tulevaisuudesta.
Tilaisuuteen on kutsuttu kirjasto- ja kulttuurilautakunnan,
opetuslautakunnan, terveyslautakunnan ja nuorisolautakunnan jäsenet sekä
virastojen päälliköt ja kaupungin johtoa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan asukkaita on kuultava ennen kuin
palveluverkkotyöryhmä antaa seuraavan esityksensä lakkauttamislistasta.
Kaupunginhallitus käsittelee säästötoimia iltakoulussaan 11.1 ja kaupunginjohtaja
Pajunen on viemässä vanhan lakkautuslista kh:n käsittelyyn 18.1.Tilaisuuden järjestävät Peliseis-ryhmä ja Käpylän Klubi yhdessä alueen eri
järjestöjen kanssa. Seuraava asukastilaisuus järjestetään Vallilassa 14.1.
Tervetuloa!