Tue Kumpulan järjestöjä!

Tue Kylätila-yhdistystä ja Kumpula-seuraa!

Alla olevassa bannerissa on yhdistysten tilinumerot ja jäsenmaksujen suuruudet.

1. Kylätila-yhdistyksen jäsenmaksuilla voit mm. vuokrata tilaa edullisemmin
2. Kumpula-seuraa tukemalla autat jatkamaan mm. Kumpostin julkaisua

Kumpikin toimija on tärkeä kylämme hyvinvoinnin kannalta!

Takautuviakin jäsenmaksuja otetaan vastaan.
Olkaa ystävällisiä ja olkaa aktiivisia – kiitos kaikille.

Ylläpito vastaa mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin.

Tekstin tuottaminen

Tekstieditorissa on tavallisimmat muotoilut (kuvan numerot vastaavat toimintoja).

HUOM! Varsinainen undo/peruuta –näppäin puuttuu. Kun haluat peruuttaa tekemisesi, käytä näppäinkomentoa ctrl+Z. On myös hyvä tallettaa usein. Menetät myös kaikki tekemäsi muutokset, jos suljet selaimen tai käytät selaimen back/Takaisin -näppäintä tallentamatta ensin.

1) Fontin muotoilut

2) Tekstin keskittäminen

3) Listojen tekeminen

4) Kappaleiden sisennykset

5) Tekstin että sen taustan värien määritykset. Erityisesti värejä kannattaa käyttää varoen.

6) Horisonttiviivaa on hyvä käyttää erottamaan tekstin osia erityisesti tavallisilla sivuilla, joiden sisältö ei jakaudu automaattisesti useille sivuille tai artikkeleiksi kuten uutissivuilla.

7)  Linkin tekeminen. Voit tehdä kahdenlaisia linkkejä: suoria ja piilotettuja. Suora linkki ja sähköpostiosoite aktivoituu, kun kirjoitat tai kopioit (ctrl+C ja ctrl+V) sen normaalisti tekstiin ja painat sen jälkeen enteriä. Nyt osoite on näkyvissä tekstissä linkkinä.

Jos haluat piilottaa pitkän linkkiosoitteen johonkin sanaan, toimi seuraavasti.

• Avaa toisessa selainikkunassa se sivu, jonne haluat tehdä linkin. Kopioi osoite selaimen osoiteri-villä toiminnolla ctrl+C. Linkkiosoite on nyt leikemuistissa.

HUOM! Sivuston sisäinen linkki tehdään niin, että kopioidaan vain osoite kohdasta index asti. Eli kun osoite näyttää seuraavalta, kopioi index-sanaa seuraava osa osoitteesta:
index.phpoption=content&task=view&id=26&Itemid=151
Tämä siksi, että jos sivusto joskus siirretään toiselle palvelimelle, sisäiset linkkiosoitteet toimivat siirron jälkeenkin!

• Kirjoita ja maalaa sana, johon haluat piilottaa linkin. Esimerkiksi Lisätietoja.

• Klikkaa tekstieditorin linkkitoimintokuvaketta. Liitä kohtaan URL kopioimasi osoite (Ctrl+V). Jos haluat sivun aukeavan uudessa selainikkunassa, muokkaa linkkiä html-tilassa seuraavasti. Klikkaa html-kuvaketta 10.  Etsi linkin kohta koodista (tunnistat sen a href -tagista). Lisää linkkiosoitteeseen target=”_blank” -määre:
<A href=”http://www.helka.net” target=”_blank”>Lisätietoja</A>

• Talleta.

8)  Kuvan lisääminen (ks. Kuvan tuominen)

9)  Taulukon tekeminen.

• Klikkaa taulukkokuvaketta 9. Määritä kohtaan Rows taulukon rivien määrä ja kohtaan Cols pystysarakkeiden määrä.

• Määritä leveydeksi joko 100 %, jolloin taulukko muotoutuu automaattisesti käytettävissä olevan tilan mukaan. Jos haluat määrittää taulukon koon tarkasti, se voi olla leveydeltään maksimissaan noin 430 pikseliä, mikäli on kyse uutisesta, ja noin 570 pikseliä, mikäli on kyse tavallisesta sivusta, jolloin ei tarvitse ottaa huomioon oikeanpuoleisen palstan vaatimaa tilaa (mikäli on määritetty, että tavallisten sivujen näkymässä oikeaa palstaa ei näy). Kokeilemalla voit varmistaa, onko taulukko oikean kokoinen.

• Alignment kannattaa olla left, jolloin teksti keskittyy vasempaan reunaan.

• Cell Spacing voi olla 2 tai enemmän: sillä saadaan ilmaa taulukon.

HUOM: Taulukon muotoileminen myöhemmin onnistuu vain html-näkymässä.  Mikäli haluat esimerkiksi poistaa solujen näkyvät reunat, talleta sivu, ja mene sen jälkeen html-näkymään ( <>-painike). Kun näet koodissa kohdan <TABLE cellSpacing=4 cell-Padding=2 width=”100%” align=left border=1>,  muuta border- määrite nollaksi: border=0.

10)  html-koodin muokkaaminen. Voit muokata html-koodia klikkaamalla näppäintä 10. Muokkaa vain mikäli osaat. Koodia muokatessa kannattaa aina kopioida ensin koko koodi vaikka Notepad-ohjelmaan työpöydälle, jolloin se on sieltä palautettavissa.

html-koodin vieressä olevia I- ja P-painikkeita ei käytetä.

11)  Tekstieditorin voi suurentaa tarvittaessa omaksi erilliseksi ikkunakseen näppäimellä 11. Kun muotoilut on tehty, ikkuna vain suljetaan yläkulman ruksista. Kaikki muutokset ovat päivittyneet myös varsinaiseen editoriin, jonka jälkeen sivu pitää normaalisti tallentaa.

Huom! Tämä tekstieditori on suunniteltu toimivaksi Internet Explorer -sealimella. Mikäli käytät jotain muuta selainta, ota yhteyttä Helkan ylläpitoon.

Toimintakertomus 2005

KUMPULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2005

YLEISTÄ

Vuosi 2005 oli Kumpula-seuran 24. toimintavuosi. Vuotta värittivät aluksi Kumpostilehden uuden toimituskunnan työn käynnistäminen ja loppuvuodesta ”Tiedelinjan reitin oikaisu” eli Pietarin Kalmin kadun jatkon rakentamishanke.

Jäsenmaksun (8 EUR) maksaneita Kumpula-seuran jäseniä oli vuonna 2005 aikana 205 kpl.

Kumpula-seuran johtokunta kokoontui vuoden 2005 aikana viisi kertaa (päivämäärät: 11.1., 14.3, 9.5., 29.8., 17.10. ). Kevätkokous oli 20.3. ja syyskokous 27.11.

Johtokunnan jäsenet:

Ulla Agopov, puheenjohtaja
Hannu Hakala,
Hannu Kontsas,
Sirkkaliisa Jetsonen,
Ari Kallinen,
Ann-Louise Laaksonen, sihteeri
Leila Melart (ent. Räsänen), rahastonhoitaja
Ulla Neuvonen
Antti Viren, varapuheenjohtaja

Varajäsenet:
Antti Ahonen
Salme Kauppila
Pasi Mäkinen

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

Kumposti-lehden uuden toimituskunnan järjestäytyminen ja toiminnan käyntiin saaminen oli alkuvuodesta tärkein aikaansaannoksemme. Toimitus järjestäytyi päätoimittaja Tuomo Heikkolan ympärille 3 alkuvuoden kokouksessa ja ensimmäinen uusi Kumposti saatiin ulos maaliskuussa 2005. Kumpostin uuteen toimituskuntaan kuuluvat päätoimittaja Tuomo Heikkolan lisäksi Antti Tiainen, Riitta Aitonurmi, Vesa Keskinen, Heli Visti ja Sini Tiainen (valokuvat) sekä iso joukko innokkaita avustajia.

Toukokuun 12. pidettiin Kumpulan perinteiset siivoustalkoot. Osanottajia oli kiitettävästi – n. 50 henkeä. Illalla seura tarjosi talkoolaisille taas tavan mukaan munkkia ja limsaa koulun pihalla.

Toukokuun 14. pidimme kahvilaa kylätilassa, jossa kyläkarnevaalien ”välivuosina” on tullut tavaksi pitää kirpparipäivää.

Kesän alkua sävytti kirje Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolta, joka esitteli suunnitelmansa Pietarin Kalmin kadun rakentamiseksi ja liikennöimiseksi. Kumpula-seura kokosi työryhmän (jäseninä Antti Viren, Heikki Pyykkö ja Ulla Agopov, loppuvaiheessa myös Vesa Keskinen), joka laati kannanoton ja vastaehdotuksen liikennesuunnitteluosaston ehdotukselle. Ensimmäinen lyhyt vastineemme lähti jo kesäkuussa, mutta varsinainen vastaehdotus valmistui syyskuun alussa ja sitä esiteltiin kylätilassa ensin työryhmän ja Kumpula-seuran yhteiskokouksessa 29.8. ja sitten kaikille avoimessa tiedotustilaisuudessa 12.9. Kesän mittaan asiasta annettiin haastatteluja lehdille (Helsingin Uutiset, Yliopistolehti) ja paikallisradiolle. Syyskuun tilaisuus keräsi paikalle runsaasti kumpulalaisia ja 4 kaupunginvaltuutettua (KSL:n puheenjohtaja Marja Anttila, Elina Palmroth-Leino, Paavo Arhinmäki ja Kimmo Helistö). Valtuutetut antoivat tunnustusta kumpulalaisille vaihtoehtoisen suunnitelman esittämisestä. Kävimme keskusteluja myös yliopistolaisten ja Ilmatieteen laitoksen edustajien kanssa 7.11.2005 järjestetyssä tapaamisessa. Joulukuun alussa sitten KSL päätti, että Pietari Kalmin kadun vaihtoehtoisia suunnitelmia ryhdytään tutkimaan ja ensisijaisesti tutkitaan ”satamaradan” käytön vaihtoehtoa Kumpula-seuran esittämien ehdotusten pohjalta. Vuoden 2005 viimeinen kannanottomme koski sekin tiedelinjan reitin oikaisemista (postiin 6.1.2006).

KUMPULAN KUORO vietti 10-vuotisjuhliaan 29.10.2005 (juhlailtamat). Seuran edustaja kävi onnittelemassa kuoroa.

7.11.2005 olimme kuulemassa Ilmatieteen laitoksen väestönsuojan louhintatyöprojektin aloituskokouksessa työmaajärjestelyjen ja räjäytysten vaikutuksista lähiympäristöön.

8.11.2005 Käpylässä vietettiin ykkösen ratikan 80-vuotisjuhlaa. Kumpula-seura oli mukana tiedottamassa ja suunnittelemassa juhlia.

Marraskuun lopussa (29.11.2006) kaupunginjohtaja Pajunen järjesti asukasillan Käpylän, Koskelan ja Kumpulan asukkaille Yhtenäiskoululla. Tilaisuus keräsi koulun salin täyteen väkeä. Myös Kumpulasta oli runsas osanotto.

TIEDOTUS

Kumpulan omia kotisivuja, Kumpula-Forumia, päivitti keväästä 2005 alkaen Miro Reijonen. Kumposti-lehti ilmestyi 4 kertaa vuodessa ja numerosta 3/2005 se on ollut luettavissa myös netissä. Päätoimittajana toimi Tuomo Heikkola.

OSALLISTUMISIA

Puheenjohtaja osallistui seuran edustajana Helkan kevätkokoukseen 29.3.2005 ja 9.11. Kalliossa pidettyyn perinteiseen Helsingin pohjoisten kaupunginosayhdistysten puheenjohtajien tapaamiseen.

KANNANOTTOJA

Allekirjoitimme lokakuussa yhdessä Laajasalo-Degerö –seuran ja Myllypuron metsä – kansalaisryhmän kanssa manifestin kaupunkimetsien puolesta. Kumpula-seuran johtokunta, 20. maaliskuuta 2006.

Takaisin Toimintakertomukset-sivulle

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyt

Keskustelupalsta asiasta

3.4.2009

2.4.2009

1.4.2009

30.3.2009

19.3.2009

17.3.2009

15.3.2009

11.3.2009

10.3.2009

9.3.2009

4.3.2009

25.2.2009

2.3.2009

25.2.2009

2.2.2009

26.1.2009

12.1.2009

3.11.2008

  • Kumpula-seuran kannanotto Vallilanlaakson joukkoliikennekatusuunnitelmasta

30.10.2008

28.10.2008

  • Kaupunkisuunnitteluviraston tilaisuus Vallilanlaakson joukkoliikennekatusuunnitelmasta

7.10.2008

Terveydenhuolto

Koskelan terveysasema
Käpyläntie 11, F-rakennus, II kerros
ma-ti ja to-pe 8-16, ke 8-18
puh. 310 50222 (ajanvaraus)

Koskelan sairaalan hammashoitola
Käpyläntie 11, G-rakennus
ma-pe 8-15
ajanvaraus puh. 310 53500 ma-to 8-18, pe 8-16

Kätilöopiston sairaala
Sofianlehdonkatu 5 A
PL 610, 00029 HUS
puh. 471 65505

Johtokunnan kokous 2/2009

MUISTIO VUODEN 2009 TOISESTA JOHTOKUNNAN KOKOUKSESTA

Aika: ma 30.3.2009 klo 17.30
Paikka: Kylätila
Paikalla: Martti Tolvanen, Ulla Neuvonen, Sari Väntänen ja Ulla Agopov (laati muistion)

Kokousasiat:

1) Johtokunnan sihteerin valinta

Martti Tolvanen lupasi harkita sihteerin tehtävään ryhtymistä.
2) Kevätkokouksen (19.4.) valmistelu (toimintakertomus, tilinpäätös)

Sovittiin kevätkokouspäiväksi su 19.4., klo 15.30 (heti kylätilayhdistyksen kokouksen jälkeen). Koska Kumposti ei todennäköisesti ehdi ilmestyä riittävän aikaisin ennen kokousta (14 pv), sovittiin, että lähetetään kutsupostitus yhdessä kylätilayhdistyksen kutsujen kanssa. Ulla A. laatii kutsun, jonka toimittaa Sarille 3.4.mennessä.

Allekirjoitettiin tilinpäätös tilintarkastajalle toimitettavaksi ja hyväksyttiin toimintakertomus kevätkokoukselle esitettäväksi.

3) Kevättalkoot

Sovittiin kevättalkoiden ajankohdaksi torstai 7.5.

Tavanomaisesta poiketen limsa- ja munkkitarjoilu järjestetään kylätilassa klo 19. Sen jälkeen KTY järjestää taimitorin.

4) Pikabussi Kumpulanmäki-Pasila 1.4.09

Pikabussikokeilun lasku tulee Kumpula-seuralle ja koska 10.3. keräyksen tuotto ei täysin riitä kattamaan Kovasen bussifirman laskun loppusummaa, Kumpula-seura maksaa erotuksen (noin 100 eur). Martti ja rva Tolvanen ovat lupautuneet Pasilaan "henkilöstöksi".)

Paikalle kylätilaan ovat toistaiseksi lupautuneet ainoastaan Mirva Haltia-Holmberg ja Elina Palmroth-Leino.

5) Kaava-asioita Sofianlehdon keskuslaitoksesta

Ksv:ltä on tullut osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskien Sofianlehdon keskuslaitoksen tontin asemakaavan muutosta. Tontille 949/2 (Sofianlehdonkatu 8) valmistellaan kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamista. Mielipiteet kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan 17.4. mennessä. Uusi rakennus on noin 2500 k-m2:n kokoinen. Rakennusoikeutta on 3000 k-m2, mikä mahdollistaa tulevat laajennukset.

Sovittiin, että Kumpula-seura kirjoittaa lyhyen kannanoton, jossa uusi rakennus toivotetaan tervetulleeksi ja korostetaan, että Kumpula on moniarvoinen kaupunginosa, jossa myös kehitysvammaisten on voitava tuntea olevansa kotonaan ja jossa he jo vuosikymmeniä ovat kuuluneet kaupunkikuvaan.

Rakennuksen rakentaminen tähän kulmaan estää sen, että kulmasta jatkossa pätkäistäisiin kalliota Isonniitynkadun leventämiseksi ja suoristamiseksi.

6) Kumposti-asioita

Seuraavan Kumpostin (ilmestyy huhtikuun loppupuolella) väliin pitää jälleen laittaa jäsenmaksulaput, joihin pitää laittaa maininta, että maksaja ilmoittaisi nimensä ja osoitteensa viestikentässä (jäsenrekisterin päivitystä varten).

7) Muuta

7.1

Webmasteri Tanja Kantanen on toivonut yhteenvetoa Pietari Kalmin kadun tapahtumista ja asian kehittymisestä nettisivuille laitettavaksi. Jos Kumpostia koottaessa saadaan sopiva yhteenveto aikaiseksi, ko. jutusta voisi muokata nettisivuille laitettavan version.

7.2 Syksyiseen ehdotukseemme ksv:lle Intiankadun ja VAK:n liikenneturvallisuuden parantamiseksi on vastattu. Vastauksessa korotetun risteyksen rakentaminen on koplattu bussien 55 ja 506 kierrättämiseen Kumpulanmäelle. Ts. jo nyt hankalaksi koettu risteys halutaan tehdä vieläkin hankalammaksi ja vasta sen jälkeen harkitaan risteyksen korottamista.

7.3 Ulla A. Välitti Helsinki-seuran kutsun 75-vuotisjuhlaan 8.4.2009.

8. Kokous päätettiin klo 19.15.

Muistion laati

Ulla Agopov

Äänitiedostot

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntyö 7.10.2008

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.10.2008

 

VALLILANLAAKSON JOUKKOLIIKENNEKADUN ASEMAKAAVALUONNOS

 

Museo 2008-197

 

 

Kaupunginmuseolle on tullut ilmoitus Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskevasta asemakaavaluonnoksesta ja 6.10.2008 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, joka korvaa aiemman, 7.3.2007 päivätyn suunnitelman joukkoliikennekadun osalta. Kaupunginmuseo on tutustunut 7.10.2008 päivättyyn asemakaavaluonnosmateriaaliin ja esittää kantanaan seuraavaa.

 

Vallilan joukkoliikennekadun aiemmassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kaupunginmuseo esitti kaupunkisuunnitteluvirastolle satamaradan paikalle kaavailtuun joukkoliikennekatuun kielteisesti suhtautuvan kannanoton 2.4.2007. Tämän jälkeen asiaa on käsitelty myös kaupunginmuseon johtokunnassa 26.2.2008 ja 18.3.2008, sillä Helsingin kaupungin hallintokeskus pyysi kaupunginmuseon johtokuntaa antamaan lausuntonsa kaupunginhallitukselle Vallilan siirtolapuutarhayhdistys ry:n, Vallilan asukasyhdistys ry:n ja Hermanni-Vallila seura ry:n laatimasta ja 13.9.2007 päiväämästä aloitteesta, joka käsitteli Vallilanlaakson joukkoliikennekatuun liittyvää asiaa.

 

Kaupunginmuseon johtokunta on jo 14.12.2004 kaupunkisuunnittelulautakunnalle osoittamassaan kirjeessään ja antamassaan lausunnossa nostanut esiin Helsingin siirtolapuutarhojen kulttuurihistoriallisen
arvon ja merkittävyyden niin maisemallisesti ja viheralueina kuin virkistyskäytön näkökulmasta. Kaikki Helsingin siirtolapuutarhat, Vallilan siirtolapuutarha mukaan lukien, on arvotettu Helsingin yleiskaava 2002:ssa kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaiksi kohteiksi, joita tulee kehittää siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Siirtolapuutarha-alueet on yleiskaavassa merkitty myös osaksi Helsingin viherrakennetta. Uudenmaan maakuntakaavaan liittyen kaikki Helsingin siirtolapuutarhat on arvotettu myös maakunnallisesti merkittäviksi kulttuurihistoriallisiksi ympäristöiksi. Helsingin siirtolapuutarhojen kulttuurihistoriallinen arvo ja merkittävyys viherympäristöinä on siten kiistaton.

 

Useiden siirtolapuutarhojen suhde kaupunkirakenteeseen on vuosikymmenten kuluessa muuttunut. Alun perin rakentamattomaan maisemaan muokattuja puutarhoja ympäröi nykyään kaupunkirakenne, joka saattaa olla hyvinkin tiivis. Vallilan siirtolapuutarhankin ympäristöön on vuosikymmenten kuluessa sijoitettu niin asuinrakentamista kuin liikunta- ja laitosrakennuksia. Kumpulan kartanon ja Vallilan siirtolapuutarhan välinen vyöhyke on kuitenkin säilynyt rakentamattomana ja näkymiltään avoimena. Näiden alueiden välillä kulkeva satamarata vähäisine liikenteineen ei tätä yhteyttä juurikaan häiritse. Yliopiston kasvitieteellisen puutarhan istuttaminen Kumpulan kartanon ympärille on entisestään vahvistanut koko Vallilan laakson viherluonnetta. Kasvitieteellisen puutarhan avautuessa yleisölle vuonna 2009 alueelle muotoutuu kaikille kaupunkilaisille avoin viherympäristö, joka rakentuu vanhaan kartanoympäristöön sijoitetusta tieteellisestä puutarhasta, siirtolapuutarhasta ja niitä yhdistävästä ja ympäröivästä julkisesta viheralueesta. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kaavoituksen lähtökohtana tulisikin nyt olla koko tämän historiallisesti merkittävän ja moni-ilmeisen viherkokonaisuuden säilyttäminen, ei hajottaminen.

 

Satamaradan linjan muuttaminen joukkoliikennekaduksi ja autoliikenteen tuominen Kumpulan kartanon ja Vallilan siirtolapuutarhan väliselle vyöhykkeelle saattaisi vaarantaa koko miljöön ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseen tähtäävät pyrkimykset. Kaupunginmuseon johtokunta katsoi, että miljöön ja kulttuurihistorian kannalta luonteva ratkaisu voisi olla – mikäli liikenteellistä tarvetta tulevaisuudessa ilmenee – Arabianrannan ja Pasilan välillä toteutettava raitiotieyhteys, joka käyttäisi hyväksi käytöstä vapautuvaa vanhaa satamaradan pohjaa. Sen sijaan bussikalustolla toteutettava Tiedelinjan 506 liikenne tulisi linjata kulkemaan siirtolapuutarha-alue kiertäen esimerkiksi Teollisuuskadun / Aleksis Kiven kadun – ja Sturenkadun kautta. Näillä ratkaisuilla turvattaisiin Kumpulan kartanon, kasvitieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan ympärille rakentuvan viheralueen säilyminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaana vehreänä keitaana.


Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo ei puolla Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaavaluonnosta.

 

 

 

 

 

 

 

Tiina Merisalo

 

Anne Salminen

museonjohtaja

 

tutkija

 

 

 

TIEDOKSI

Museovirasto, rakennushistorian osasto

Uudenmaan ympäristökeskus

Kylätilan tapahtumat

Kumpulan Kylätilalle on avattu omat uudet nettisivut osoitteessa http://www.kumpulankylatila.fi/ 

Sivuilta löydät kaikki Kylätilan tapahtumat, kurssit ja kerhot. 

Kylätila edelleen myös Facebookissa: https://www.facebook.com/kumpulankylatila 

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n hallitus

kylatilan hallitus

 

 

Kylätilan toimistossa työskentelevät

Sari Väntänen ja Vera Karvonen p.041-527 8932 tai kylatila@kolumbus.fi