Paikallispolitiikka

Paikallispolitiikka

Tällä alueella julkaistaan kaupunginosaan liittyviä poliittisia uutisia, kannanottoja, tai muita artikkeleita. Toivomme että artikkeleiden otsikot koskevat käsiteltävää aihetta – mahdollinen puolueen tai ehdokkaan nimi on hyvä olla esillä vasta artikkelin lopussa.

Voit ehdottaa tälle alueelle artikkelia julkaistavaksi tällä lomakkeella – muista valita kategoriaksi ”Paikallispolitiikka”.

Paikallispolitiikasta voi keskustella poliittisella keskustelupalstalla.


Nousevatko asumiskulut Mielenosoitus 19.5.

– Ei uustuotantoa nykyisten vuokralaisten maksettavaksi!
– Oikeutta meille vuokralaisille.
– Kaupunki on tulossa rahapussillesi.
– Eikö edes 50-vuotta kaupungin omaisuuden kartuttamista jo riitä?     
– Tasapuolisuutta kuntalaisten kesken.-
– "Kyllä valtuutetut tietää." Helsingin kaupungin vuokralainen oletko jakojäännös?

MIELENOSOITUS KAUPUNGINTALOLLA Pohjoisesplanadi 11-13
KESKIVIIKKONA 19.5. KLO 16 ALKAEN
ALEKSILLA TAVATAAN!
PS. MEHUA JA MAKKARAA

Vai haluatko, että olemme YHDESSÄ enemmän kuin meidän lähes 100 000 vuokralaisen SUMMA?
Haluatko vaikuttaa, oletko mukana?
Vai jäätkö löhöämään sohvalle!

Järjestää: Vuokran korotuksiin kyllästyneet asukkaat.   

Taustatietoa:

YLE: "Vuokra-asukkaat vastustavat Helsingin suunnitelmia jättimäisestä kiinteistöyhtiöstä"

http://yle.fi/alueet/helsinki/helsinki/2010/04/vuokra-asukkaat_vastustavat_helsingin_suunnitelmia_jattimaisesta_kiinteistoyhtiosta_1642390.html

Helsingin Uutiset: "Kaupungin vuokra-asukkaat eivät halua uudistuotannon maksumiehiksi"

http://www.helsinginuutiset.fi/Uutiset/Jutut/Paauutiset/Kaupungin-vuokra-asukkaat-eivat-halua-uudistuotannon-maksumiehiksi

Helsingin Uutiset: "Vuokrien nousu huolestuttaa kaupungin vuokra-asukkaita"

http://www.helsinginuutiset.fi/Uutiset/Paivan-Puheenaihe/Vuokrien-nousu-huolestuttaa-kaupungin-vuokra-asukkaita

Asukkkaiden kuulemistilaisuus Käpylässä 7.1.2010

ASUKASILTA KÄPYLÄSSÄ
Käpylän kirjastossa to 7.1.10 klo 19.00

 

Tule kertomaan mielipiteesi alueen koulujen, kirjaston, nuorisotilojen ja
terveysaseman tulevaisuudesta.
Tilaisuuteen on kutsuttu kirjasto- ja kulttuurilautakunnan,
opetuslautakunnan, terveyslautakunnan ja nuorisolautakunnan jäsenet sekä
virastojen päälliköt ja kaupungin johtoa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan asukkaita on kuultava ennen kuin
palveluverkkotyöryhmä antaa seuraavan esityksensä lakkauttamislistasta.
Kaupunginhallitus käsittelee säästötoimia iltakoulussaan 11.1 ja kaupunginjohtaja
Pajunen on viemässä vanhan lakkautuslista kh:n käsittelyyn 18.1.Tilaisuuden järjestävät Peliseis-ryhmä ja Käpylän Klubi yhdessä alueen eri
järjestöjen kanssa. Seuraava asukastilaisuus järjestetään Vallilassa 14.1.
Tervetuloa!

Allekirjoita Hitas-osakkaiden nettiadressi

Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi
Allekirjoita netti-adressi www.adressit.com/hitas

Chris-Marie Rasi, 050 549 5018

chris-marie.rasi@hotmail.com

16. maaliskuuta 2009

Me allekirjoittaneet vaadimme, ettei Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksy Hitas -uudistusta siinä muodossa kuin kaupunginhallitus on esittänyt 9.3.2009.

Apulaiskaupunginjohtaja Penttilä esitti hallitukselle pitkään valmistellun uudistuksen, jolla hitas-järjestelmän räikeitä epäkohtia korjataan. Siinä kaikille olemassa oleville yhtiöille annetaan mahdollisuus irtautua järjestelmästä 20 vuoden ikäisinä. Hallituksen enemmistö muutti äänestyspäätöksellä esitystä niin, että 20 vuoden sääntelyaika tulisi koskemaan vain niitä yhtiöitä, joissa markkinahinta jää sallitun enimmäishinnan alle eli jotka käytännössä ovat sääntelyn ulkopuolella. Sen sijaan nyt hintarajoituksen piirissä olevat jäisivät siihen pysyvästi! Sääntelystä ei voisi vapautua edes suostumalla tuntuvaan tontin vuokran korotukseen.

Tätä nykyä hitas-asuntoja on kaikkiaan 19 530 kpl. Niistä joka kolmas eli 6855 asuntoa voisi jäädä pysyvästi säännellyiksi siitä huolimatta, että monet talot ovat jo peruskorjausten tarpeessa. Esitys ei kohtele osakkaita tasavertaisesti eikä se poista järjestelmän alueellisia epäkohtia, kuten uudistuksen tarkoitus oli, vaan pahentaa niitä. Yhden postinumeroalueen sisällä osa kohteista vapautuisi hitaksesta, osa ei. Lähes kaikki Kampin, Katajanokan ja Ruoholahden hitakset jäisivät sääntelyn piiriin, mutta myös 154 yhtiötä muualla Helsingissä. Ehdotus rikkoo perustuslaissa määriteltyä kansalaisten yhdenvertaisuutta ja omaisuuden suojaa.

Tähän asti järjestelmää on kehitetty kokonaisuutena, mutta nyt kaupunki yksipuolisella päätöksellään uhkaa jakaa nykyiset osakkaat kahteen ryhmään, vapautettuihin ja ikuisesti säänneltyihin.(Uudistuksen voimaan astumisen jälkeen perustettaville yhtiöille ehdotetaan 30 vuoden sääntelyä.)

Vaadimme kaikille osakkaille yhtäläistä mahdollisuutta vapautua järjestelmästä talon tullessa 20 vuoden ikään.

Ks. HS Pääkirjoitus 13.3.2009 sekä www.hel.fi (valtuuston esiityslista 18.3.)
(Allekirjoita vierittämällä sivua alaspäin)
———-
Levitä tietoa adressista taloyhtiössäsi ja muille tuntemillesi hitas-asukkaille!

Valtuusto käsittelee asiaa jo keskiviikkona 18.3. mutta nimenkeräystä jatketaan tarvittaessa tämänkin jälkeen. Adressiteksti ja siihenastiset allekirjoittajat lähetetään tiedoksi valtuustolle jo ennen kokousta.

Paikallispolitiikalle oma osasto!

Paikallispolitiikalle on nyt avattu oma osastonsa! Poliittinen uutisointi ja muu materiaali pyritään ohjaamaan tälle uudelle alueelle. Poliittisia aiheita pääsee lukemaan vasemman reunan valikon "Paikallispolitiikka" -linkistä.

Osiossa on myös oma politiikalle varattu keskustelualueensa, jonne siirretään pääalueelta kaikki poliittinen keskustelu. Näin politiikkaa pystyy käsittelemään vapaammin, etenkin nyt kunnallisvaalien alla.