Johtokunnan kokous 1/2009

MUISTIO VUODEN 2009 ENSIMMÄISESTÄ JOHTOKUNNAN KOKOUKSESTA

Aika:    ma 5.1.2009 klo 17.30
Paikka: Pizzeria Parmesan
Läsnä: Ulla Agopov, pj (laati muistion), Martti Tolvanen, Sari Väntänen

Kokousasiat:

1) Johtokunnan järjestäytyminen (varapj, sihteeri yms.; ilmoitus yhdistysrekisteriin)

Todettiin, että yhdistysrekisteriin pitää ilmoittaa muutokset nimenkirjoitusoikeuksissa. Kokouksessa oli kuitenkin sen verran vähän ihmisiä, että katsottiin parhaaksi hoitaa järjestäytyminen joko seuraavassa kokouksessa tai sähköpostitse.

2) Alkuvuoden ohjelma

2.1 Kirppari 11.1. (yhdessä Tulevaisuuden johtajat ry:n kanssa)

Kylätilassa on vuoden ensimmäinen kirppari sunnuntaina 11.1. Ulla menee Kirsimarja Pyykön kanssa pitämään yhteistä pöytää ja ottaa myös Kumpula-paitoja myyntiin. Toukokuussa (17.5.) on isompi koko Kumpulan kattava kirpparitapahtuma.

2.2 Muistelot 18.1.

Muistelot III järjestetään jo totutun kaavan mukaan. Aiheena sota-aika Kumpulassa. Sari kysyy Elokuva-arkistosta jotain Helsinki sodassa –aiheista dokkarinpätkää. Tiedotetaan kirjeitse iäkkäille kumpulalaisille, sähköpostitse ja tolppailmoituksin. Ulla laatii luonnoksen ilmoitukseksi.

2.3 Liikenneilta 26.1.

Lähipoliisimme Riikka Häyrynen on lupautunut tulla liikenneiltaan. Ulla on lähettänyt kutsun myös Sakari Montoselle ja Matti Kivelälle (ei vielä vastausta). Sovittiin, että Ulla ottaa yhteyttä Suvi Lahteen (HKL:n tiedotusihmisiä) ja kysyy, kuka HKL:ltä kannattaisi kutsua. Kutsutaan myös Silvia Modig ja Elina Palmroth-Leino ja viestitetään tilaisuudesta Kumpulan kampuksen tiedottaja Minna Meriläiselle, Matti Eroselle Käpylään ja Janne Kareiselle Arabianrantaan.

3) Kevään kokoukset

Kevään kokousaikataulu jätettiin vielä auki, mutta kevätkokouksen alustavaksi ajankohdaksi kaavailtiin samaa päivää kuin KTY:n kokous eli su 19.4.2009.

4) Muuta

4.1 Allekirjoitettiin vuoden 2008 syyskokouksen pöytäkirja.

4.2 Keskusteltiin Vallilan joukkoliikennekatusuunnitelman tilanteesta. Asia on nyt viety kaupunginhallitukseen. Martti ehdotti, että KH:lle laadittaisiin jonkinlainen briiffi. Sovittiin, että Ulla tiedustelee Elina P-L:lta asian aikataulusta.

5. Päätettiin kokous klo 18.30.

Muistion vakuudeksi

Ulla Agopov

Puheenjohtaja