Johtokunnan kokous 2/2009

MUISTIO VUODEN 2009 TOISESTA JOHTOKUNNAN KOKOUKSESTA

Aika: ma 30.3.2009 klo 17.30
Paikka: Kylätila
Paikalla: Martti Tolvanen, Ulla Neuvonen, Sari Väntänen ja Ulla Agopov (laati muistion)

Kokousasiat:

1) Johtokunnan sihteerin valinta

Martti Tolvanen lupasi harkita sihteerin tehtävään ryhtymistä.
2) Kevätkokouksen (19.4.) valmistelu (toimintakertomus, tilinpäätös)

Sovittiin kevätkokouspäiväksi su 19.4., klo 15.30 (heti kylätilayhdistyksen kokouksen jälkeen). Koska Kumposti ei todennäköisesti ehdi ilmestyä riittävän aikaisin ennen kokousta (14 pv), sovittiin, että lähetetään kutsupostitus yhdessä kylätilayhdistyksen kutsujen kanssa. Ulla A. laatii kutsun, jonka toimittaa Sarille 3.4.mennessä.

Allekirjoitettiin tilinpäätös tilintarkastajalle toimitettavaksi ja hyväksyttiin toimintakertomus kevätkokoukselle esitettäväksi.

3) Kevättalkoot

Sovittiin kevättalkoiden ajankohdaksi torstai 7.5.

Tavanomaisesta poiketen limsa- ja munkkitarjoilu järjestetään kylätilassa klo 19. Sen jälkeen KTY järjestää taimitorin.

4) Pikabussi Kumpulanmäki-Pasila 1.4.09

Pikabussikokeilun lasku tulee Kumpula-seuralle ja koska 10.3. keräyksen tuotto ei täysin riitä kattamaan Kovasen bussifirman laskun loppusummaa, Kumpula-seura maksaa erotuksen (noin 100 eur). Martti ja rva Tolvanen ovat lupautuneet Pasilaan "henkilöstöksi".)

Paikalle kylätilaan ovat toistaiseksi lupautuneet ainoastaan Mirva Haltia-Holmberg ja Elina Palmroth-Leino.

5) Kaava-asioita Sofianlehdon keskuslaitoksesta

Ksv:ltä on tullut osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskien Sofianlehdon keskuslaitoksen tontin asemakaavan muutosta. Tontille 949/2 (Sofianlehdonkatu 8) valmistellaan kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamista. Mielipiteet kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan 17.4. mennessä. Uusi rakennus on noin 2500 k-m2:n kokoinen. Rakennusoikeutta on 3000 k-m2, mikä mahdollistaa tulevat laajennukset.

Sovittiin, että Kumpula-seura kirjoittaa lyhyen kannanoton, jossa uusi rakennus toivotetaan tervetulleeksi ja korostetaan, että Kumpula on moniarvoinen kaupunginosa, jossa myös kehitysvammaisten on voitava tuntea olevansa kotonaan ja jossa he jo vuosikymmeniä ovat kuuluneet kaupunkikuvaan.

Rakennuksen rakentaminen tähän kulmaan estää sen, että kulmasta jatkossa pätkäistäisiin kalliota Isonniitynkadun leventämiseksi ja suoristamiseksi.

6) Kumposti-asioita

Seuraavan Kumpostin (ilmestyy huhtikuun loppupuolella) väliin pitää jälleen laittaa jäsenmaksulaput, joihin pitää laittaa maininta, että maksaja ilmoittaisi nimensä ja osoitteensa viestikentässä (jäsenrekisterin päivitystä varten).

7) Muuta

7.1

Webmasteri Tanja Kantanen on toivonut yhteenvetoa Pietari Kalmin kadun tapahtumista ja asian kehittymisestä nettisivuille laitettavaksi. Jos Kumpostia koottaessa saadaan sopiva yhteenveto aikaiseksi, ko. jutusta voisi muokata nettisivuille laitettavan version.

7.2 Syksyiseen ehdotukseemme ksv:lle Intiankadun ja VAK:n liikenneturvallisuuden parantamiseksi on vastattu. Vastauksessa korotetun risteyksen rakentaminen on koplattu bussien 55 ja 506 kierrättämiseen Kumpulanmäelle. Ts. jo nyt hankalaksi koettu risteys halutaan tehdä vieläkin hankalammaksi ja vasta sen jälkeen harkitaan risteyksen korottamista.

7.3 Ulla A. Välitti Helsinki-seuran kutsun 75-vuotisjuhlaan 8.4.2009.

8. Kokous päätettiin klo 19.15.

Muistion laati

Ulla Agopov