Julkilausuma 10.3.2009

JULKILAUSUMA

 

Suuri joukko kaupungin asukkaita on noussut suojelemaan itäisen kantakaupungin ainoaa kaupunkipuistoa. Haluamme säilyttää historiallisesti merkittäväksi luokitellun Kumpulan kartanon perinnemaiseman autottomana ja kehittää sitä jatkossakin yhtenäisenä viher- ja virkistysalueena, kuten kaupunki on yleiskaavassa määrännyt.

Tunnustamme Kumpulanmäen kampuksen tarpeen saada nopeampi joukkoliikenneyhteys mäeltä Pasilaan. Taloudellisin, järkevin ja välittömästi toteutettavissa oleva ratkaisu liikenneongelmaan on mäeltä suoraan Pasilaan liikennöivä Kampusbussi. Vastaavaa ehdotti myös "tiedelinjan isä" Risto Ihamuotila aikanaan yliopiston neuvottelukunnassa. Kampusbussin etuja on myös se, ettei tiedelinjan palveluja tarvitse karsia käpyläläisten ja koskelalaisten osalta eivätkä Arabian ja Viikin kampuksille kulkevat joudu tekemään ylimääräistä, kulkuaikaa hidastavaa lenkkiä Kumpulanmäen kautta. Linjan kokeiluun tarvittavat taloudelliset panostukset ovat mitättömiä verrattuina mahdolliseen hyötyyn.

Sanomamme on selkeä: Taloudellisesti raskaampien ja kaupungin yhteisiä virkistysalueita turmelevien hankkeiden valmistelu on kaikissa kaupungin elimissä pysäytettävä välittömästi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan viime joulukuussa yksimielisesti tekemä, tarkkoihin selvityksiin perustunut päätös parantaa Kumpulanmäen yhteyttä Pasilaan olemassa olevaa katuverkkoa pitkin on pidettävä voimassa. Emme vastusta joukkoliikennettä, vaan mielivaltaista päätöksentekoa ja lyhytnäköisiä ratkaisuja, jotka uhraavat yleisen viihtyvyyden pienen joukon edulle.

Kaupunkipuiston varjelemista ovat asettuneet tukemaan Kumpula-seuran, Kumpula-Toukola -kylätilayhdistyksen ja laakson väen lisäksi joukko Käpylän, Hermanni-Vallilan, Pasilan, Arabianranta-Toukola-Vanhakaupungin, Alppilan, Kallion, Merihaan ja Siltasaaren kaupunginosayhdistysten edustajia sekä suuri määrä muuta pääkaupunkiseudun väkeä, jotka arvostavat kevyttäliikennettä ja rauhallisia henkireikiä kaupungin keskellä.