Lehdistötiedoite

Lehdistötiedote (luonnos)

 

Uusi ratkaisu Kumpulan kampuksen bussiyhteyksien parantamiseen

 

KAMPUSBUSSI – PIKALINJA PASILAAN

 

Kumpulan kartanon laaksoa uudelta kadulta varjeleva kansanliike yhtyy vaatimuksiin joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi Kumpulanmäen kampukselle.

 

Uusi katu mäen ja Pasilan välille yhtä bussilinjaa varten on kuitenkin paitsi vaikutuksiltaan monella tavalla tuhoisa myös tarpeeton. Sujuva yhteys Pasilaan on järjestettävissä myös nykyisiä katuja pitkin aivan kaupunkisuunnittelulautakunnan joulukuisen, yksimielisen päätöksen mukaisesti.

 

Välitön ratkaisu

 

Välitön ratkaisu on kampuksen oma bussilinja, joka kulkee mäen ja Pasilan välin nykyisiä katuja pitkin käymättä välipysäkeillä. Yhteys on silloin yhtä nopea kuin se olisi suunniteltua uutta katua pitkin.

 

Uusi bussilinja on mahdollista aloittaa kokeiluna vaikka heti. Käyttäjämäärien mukaisesti voidaan sitten ratkaista sen aikataulu-, vuoroväli-, kalustotarve- ym. kysymyksiä.

 

Linja nousee mäelle Kustaa Vaasan tieltä nykyistä Pietari Kalmin katua pitkin. Mäkiosuuteen joudutaan rakentamaan sulanapitojärjestelmä talvikelejä varten. Mutta tässä ratkaisussa järjestelmä tarvitaan vain yhdelle mäkiosuudelle, kun tähän asti olleissa ratkaisuissa se jouduttaisiin rakentamaan kahteen, ja kaikkien aiempien suunnitelmien toteutuessa jopa kolmeen mäkeen.

 

Kumpulan kampusbussin taloudellinen kannattavuus

 

Jos linjan käyttäjiä on niin paljon kuin on annettu ymmärtää, linja on jo sinänsä kannattava.

 

Uudesta linjasta ja varsinkaan sen kokeilusta ei koidu kaupungille minkäänlaista taloudellista riskiä. Joka tapauksessa ratkaisu säästää miljoonia euroja, jotka tarvittaisiin uuden kadun ja useampien sulanapitojärjestelmien rakentamiseen.

 

Kampusbussin edut pähkinänkuoressa

 

– se takaa Kumpulanmäellä käyville nopean bussiyhteyden, joka on toteutettavissa heti

– se säästää kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi luokitellun Kumpulan kartanon miljöön ja on siten kaupunginvaltuuston yleiskaavan yhteydessä tekemien päätösten mukainen

– se säilyttää turvallisena yhden kaupungin vilkkaimmista kevyen liikenteen reittien risteysalueista

– se säilyttää turvallisena kaksi asuinkatuosuutta, jotka aiemmat ratkaisivat muuttaisivat bussikaduiksi

– se palvelee parhaiten suurinta osaa em. linjojen käyttäjistä, kun linjojen matkaa ei tarvitse hidastaa lisäkierroksella mäen kautta