Kumpula-seuran sähköposti kaupunginhallitukselle 12.1.2009

Kaupunginhallituksen jäsenille
Sähköposti 120109

Hyvä kaupunginhallituksen jäsen!

Meillä Kumpulassa on aina kuviteltu, että asumme hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Kilometrin kävely bussipysäkille ei ole koskaan ollut kenenkään mielestä liikaa – näin on ollut 20-luvulta lähtien. Vasta yliopisto ja sektoritutkimuslaitokset, jotka tulivat Kumpulanmäelle 1990-luvun lopulla, ovat keksineet, että joukkoliikenneyhteydet täällä Kumpulassa ovat huonot. Jostain syystä näissä laitoksissa ollaan sitä mieltä, että omalle portaalle tai liikuntakeskuksen portaalle pitää päästä jollakin kulkuneuvolla: kävellä ei voi.

Nk. tiedelinjan (bussi 506) nopeuttamiseksi tehdyt suunnitelmat, mm. Vallilanlaakson joukkoliikennekatu, on nyt otettu kaupunginhallituksen käsiteltäväksi (kaupunginjohtajan päätös 29.12.2008). Apulaiskaupunginjohtaja Penttilä (Helsingin sanomat 10.01.09) viittaa Helsingin kaupungin antamaan sitoumukseen. Kyseessä on yli 20 vuotta sitten annettu lupaus joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta silloin suunnitellulle ja 1990-luvulla toteutetulle Kumpulan kampukselle. Täällä Kumpulassa on mietitty, kuka aikoinaan antoi tällaisia lupauksia, kenelle ja millä valtuuksilla. Ainakaan asukkailta ei ole missään vaiheessa kysytty, halutaanko tänne lisää katuja ja jos halutaan, miten ne tulisi linjata. Olettamuksemme onkin, että kyseessä on ollut kabinettisopimus, jonka tekemisen valtuudet olisi pitänyt kyseenalaistaa jo 20 vuotta sitten.

Kaikki tutkitut vaihtoehdot ovat huonoja.
Pietari Kalmin kadun jatko on huono, koska
1. Tie katkaisisi suositun kevyen liikenteen väylän ja halkoisi lähes ainoaa isompaa yhtenäistä vihealuetta Kumpulassa ja häiritsisi kartanon historiallista miljöötä.
2. Tuhoaisi vilkaassa käytössä olevan viher- ja ulkoilualueen.
3. Kulkisi päiväkodin ulkoilupihan vierestä.
4. Ei mahtuisi kätilöopiston ohi kulkevalle tielle, jossa jo nyt kaksi bussia (tai edes henkillöautoa) ei mahdu kohtaamaan, vaan toinen joutuu väistämään ja odottamaan. Pietari Kalmin kadun jatkoksi linjattu vaihtoehto ei myöskään tosiasiallisesti nopeuttaisi bussin liikennöintiä, sillä Sofianlehdonkadun ja Isonniitynkadun risteys on liikenteellisesti vaikea ja vaarallinen paikka (näkyvyys nolla!, bussit kulkevat kadulla jo nyt riskirajalla, autot väistävät välillä jalkakäytävälle).

Satamaradan käyttöä pidettiin siedettävämpänä vaihtoehtona: aikaisemmassa suunnitelmassa puhuttiin vain yksikaistaisesta joukkoliikennekadusta ja vähäisestä määrästä busseja. Nykyinen KSV:n suunnitelma on kuitenkin massiivisempi eli jopa 300 bussia vuorokaudessa + ratikat ym. ja 7 metriä leveä katu. Lisäksi mutkainen katu mäeltä kasvitieteellistä puutarhaa kiertäen olisi hidas ja hankala liikennöidä. Toteuttamiskustannus on absurdi.

Satamaradan käyttämistä joukkoliikenneväylänä voisi harkita ainoastaan vasta siinä vaiheessa, kun Kalasataman uusi asuntoalue on valmistunut ja liikenteen paine sieltä suunnalta kasvanut niin paljon, että tarvitaan raitiovaunuyhteys Kalasataman ja Pasilan aseman välillä. Raitiovaunu ei kuitenkaan vaatisi 7 metrin levyistä ajorataa.

Kumpulalaiset vaativat myös, että Väinö Auerin kadun lämmittämissuunnitelmasta luovutaan lopullisesti. Hanke on näinä ilmastonmuutoksen aikoina vähintäänkin naurettava, ellei peräti irvokas.

Nykyisiä katuja hyväksi käyttäen on mahdollista tehdä paljon parannuksia. Myös kevyen liikenteen väyliä on mahdollista parantaa (Ilmatieteen laitoksen kulmalta Jyrängöntielle johtava ”muurahaispolku” voitaisiin virallistaa ja tehdä hiekkapohjaiseksi kävelytieksi) ja paljon on jo tehtykin niiden hyväksi (Liikuntakeskuksen kulmalta Kumpulantaipaleelle on tehty kävely- ja pyörätie).

Muitakin vaihtoehtoja on. Vuoden 2009 alusta Helsingissä on alkanut liikennöidä HKL:n Joukobussi. Jouko on kutsulinja, jonka voi kutsua vaikka edellisenä päivänä. Mitäpä, jos Kumpulanmäellä kokeiltaisiin Joukon palveluita?

Ennen kuin mihinkään toimenpiteisiin ryhdytään, kaupungin tulisi kuitenkin tutkituttaa, millainen käyttäjäkunta todellisuudessa käyttää tiedelinjaa: mistä ihmiset nousevat bussiin ja mihin jäävät pois. Kulkeeko kukaan milloinkaan koko reittiä Viikistä Otaniemeen? Luulisi tutkimisen olevan helppoa nykyisinä elektronisten matkalippujen aikana.

Sektoritutkimuslaitoksille toivotamme reipasta mieltä ja hyötyliikunnan iloa!

Kumpula-seura ry.
Ulla Agopov, pj