Syyskokous 2008

Kumpula-seuran sääntömääräinen syyskokous su 16.11.2008
Kumpula-Toukolan Kylätilassa, Intiankatu 31, klo 15.00

PÖYTÄKIRJA

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Agopov, sihteeriksi Sari Väntänen, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Mäkinen ja Martti Tolvanen.
 3. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslistan kohdat 4, 5 ja 7 päätettiin käsitellä yhdessä työjärjestyksen kohdassa 4.
 4. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2009. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä päätettiin pitää jäsenmaksu edelleen 8 euron suuruisena.
 5. Päätettiin, ettei johtokunnan jäsenille makseta kokouspalkkioita, mutta tilintarkastajalle maksetaan, mikäli tämä esittää laskun.
 6. Valittiin Kumpula-seuran johtokunnan puheenjohtajaksi Ulla Agopov.
 7. Valittiin johtokunnan jäseniksi Hannu Hakala, Leila Melart, Ulla Neuvonen, Miro Reijonen, Sari Väntänen ja Martti Tolvanen. Valittiin varajäseniksi Sirkkaliisa Jetsonen ja Salme Kauppila.
 8. Valittiin tilintarkastajiksi Elina Palmroth-Leino ja Camilla von Bonsdorff.
 9. Päätettiin yhdistyksen koollekutsumistavaksi ilmoittaminen Kumposti-lehdessä sekä Kylätilan sähköpostilistalla.
 10. Edustajaa Helkan syyskokoukseen ei valittu, sillä se oli jo ehditty tältä syksyltä pitää.
 11. Esille ei tullut muita mahdollisia asioita.
 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

Varsinaisen kokouksen jälkeen keskusteltiin Intiankadun liikenteestä. Päätettiin järjestää tapaaminen alueemme lähipoliisin Riikka Häyrisen kanssa 26.1.09. Siihen mennessä pitäisi olla näkyvissä, vaikuttaako Vuosaaren sataman avaaminen vähentävästi Intiankadun läpiajoon. Tilaisuuteen kutsutaan myös liikennesuunnittelija Sakari Montonen, jota pyydetään kertomaan liikenneturvallisuussuunnitelman etenemisestä.