Tietoa Kumpulasta

Kumpula, Helsingin 24. kaupunginosa, mainittiin nimeltä (Gumteckt) ensimmäisen kerran 1460. Nimi muutettiin muotoon "Gumtähti" 1909, mutta 1928 suomenkieliseksi nimeksi vahvistettiin Kumpula.

Keskeisin nähtävyys on Kumpulan kartano, joka onkin pitkään leimannut kylän elämää. Nykyinen päärakennus valmistui 1844. Aluetta ympäröi nyt Helsingin yliopiston aidattu kasvitieteellinen puutarha.

Kumpulan suojeltu puutaloalue syntyi 1925 kaavaluonnoksen pohjalta, ja lähinnä arkkitehti Uno Mobergin mallipiirustusten mukaan toteutetut puutalot rakentuivat 1926-1930. Tonttien vuokra-aikojen tuli alunperin päättyä 1980. Vuokralaisina oli aluksi varsinkin Arabian tehtaiden ruotsinkielistä väestöä. Nykyiset pientalotonttien vuokrasopimukset ovat voimassa vuoteen 2020.

Kumpula on ollut voimakkaan täydennysrakentamisen painopistealuetta 1980-luvulta lähtien. Isonniityn, Kumpulan mäen, Valtimontien ja Kumpulan kiilan asuinalueiden lisäksi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kampus on rakennettu Kumpulaan. Yliopistokampuksen ohella alueella on myös runsaasti opiskelija-asuintaloja.

Kautta Helsingin Kumpula lienee tunnettu maauimalastaan, joka valmistui 1952 kesäolympialaisten harjoitusaltaaksi.

Uudenmaan maakuntaliitto valitsi Kumpulan 1993 vuoden uusmaalaiseksi kyläksi.

Kumpula jakautuu kolmen postitoimipaikan kesken (00520, 00560 ja 00610). Naapurikaupunginosia ovat Toukola, Käpylä, Hermanni, Koskela ja Itä-Pasila. Kaupunginosa kuuluu Paavalin seurakuntaan.

Asuntojen keskipinta-ala alueella on 54,7m2 (Helsingin keskiarvo 60,7m2). Varsinkin lapsiperheet asuvat Kumpulassa keskimääräistä ahtaammin (26m2/henki, Helsingin keskiarvo 31m2/henki).

Väkiluvun kehitys
Vuosi   Väkiluku

1930    1136

1950    4883 (korkeimmillaan)

1980    2276 (vähimmillään)

1996    3458

2000    3659

2002    3522

2005     3681

2011     3883

Kumpulassa on tapahtunut 1980-luvun mittaan huomattava nuorennusleikkaus. Tyypillinen työväenkaupunginosa muuttui nuorten perheiden ja opiskelijoiden suosimaksi asuinalueeksi.  Kaupungin tietokeskuksen ennusteen mukaan 4000 asukkaan tuntumassa pysytään jatkossakin.