Toimintakertomus 1999

KUMPULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 1999

Seura kokoontui 1999 yhteensä kymmenen kertaa. Seuraa lähestyttiin vuoden aikana monissa paikallisissa ja laajemmissakin asioissa, joista yksi oli Intiankadun etuajo-oikeusmuutos. Etuajo-oikeuden tuloa Intiankadulle ei voitu estää, mutta kaupunginvaltuusto sai liikennesuunnittelijat toteuttamaan ajoradan kavennuksen, jalkakäytävän levennyksen sekä ajonopeuksien pudottamisen 30 kilometriin tunnissa. Seura on myös Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton (HELKA) jäsen. Seuran edustaja on osallistunut keskisen alueen kaupunginosayhdistysten yhteispalavereihin sekä kolmeen HELKA:n kokoukseen. Seuran pj. on ollut syksystä 1999 lähtien keskisen alueen yhdistysten edustajan varaedustaja HELKA:n johtokunnassa.

Siivoustalkoot järjestettiin Kumpulassa 11.5. ja tarjoilu oli Kumpulan koululla, jossa oli myös jaossa Kumpulan ympäristöohjelmaa. Floran päivänä 13.5. Kumpulan kartanolla oli kumpulalaissyntyisen tutkimusmatkailijan Petter Forsskålin (1732-1761) muistolaatan paljastustilaisuus ja seminaari, jossa esiintyivät puhujina Irene Jelin ja professori Tapani Harviainen Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitokselta. Kasvitieteellisen puutarhan puolesta saatiin Eeva Peltosen opastus puutarhaan. Toukokuun 15. päivänä pidettiin yhteistyössä Käpylän klubin kanssa Länsi-Käpylän hiidenkirnun puhdistustalkoot. Rakennusvirasto antoi apua, lupa haettiin ympäristökeskukselta. Kirnun pohjalta kootusta rojusta koottiin humoristinen näyttely ”Hiisi vieköön!”, joka oli esillä nuorisotalo Moxissa 8.-18.10. Tavaksi tulleet Kumpulan kävelykierrokset, joilla tutustuttiin luontoon ja kehittymiseen kylästä kaupunginosaksi järjestettiin viidesti vuoden aikana.

Euroopan rakennusperintöpäivien yhteydessä 11.-12.9. pidettiin kaksi arkkitehtuuriin erikoistunutta kierrosta. Euroopan rakennusperintöpäivinä järjestettiin valokuvanäyttely Vanhasta Kumpulasta nuorisotalo Moxissa. Näyttely kävelykierroksineen pohjusti Kumpulaan 2000 valmistuvaa rakennustapaohjeistoa. Ohjeisto-ryhmä, jossa toimivat mm. Heikki Pyykkö ja Sirkkaliisa Jetsonen, on saanut ympäristökeskukselta 20 000 markkaa agenda-avustusta. Seuran mielipidettä on 1999 aikana tiedusteltu erinäisiin koko Helsingin aluetta koskeviin hankkeisiin varsinkin yleiskaava 2002 -valmisteluiden yhteydessä.

Rakennusvirasto on pitänyt kaksi viheraluesuunnittelukokousta (30.3. ja 11.10). Kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti kantakaupungin ”paikallispajan” 22.9., jossa sai kertoa näkemyksiä rakennettaviksi tai suojeltaviksi soveltuvista kohteista. Pj. osallistui kokouksiin johtokunnan evästämänä. Seura osallistui rakennusviraston töhryprojektiin ja osallistui ryhmän kokouksiin Kalastajatorpalla 23.3. ja Valkoisessa salissa 16.11. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (HELSY) on projektoinut kansallista kaupunkipuistoa Helsinkiin, minkä tiimoilta pidetyissä kokouksissa on ollut myös useasti Kumpula-seuran edustaja. HELSY tilasi seuralta kävelykierroksen Kumpulaan 17.5. Huomattavien suojeltavien kokonaisuuksien ehdotuksen HELSY luovutti marraskuussa kaupunginvaltuustolle. Neljästä karttaluonnoksesta yksi luki myös Kumpulan puutalo-alueen osaksi kansallista kaupunkipuistoa.

Alueen paikallisagendaryhmä perustettiin seuran kokouksessa 27.3. Kahvila Laurassa. Yhteistyö Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Käpylän on ollut väljää ilman kiinteää organisaatiota, mutta hiidenkirnun puhdistustalkoot ja rakennustapaohjeiston valmistaminen ovat olleet työryhmän suurimpia saavutuksia. Väkeä otti osaa myös Clean up dayn roskankeruutalkoisiin Arabianrannassa 17.9. Agendakokouksia oli vuoden aikana kuusi kertaa. Vuoden aikana pj. on myös osallistunut Elävä kaupunki-foorumi ry:n kokouksiin, joissa on kartoitettu Hermannin, Vallilan ja muun lähitienoon väen kanssa yhteisiä intressejä. Nuorisotalo Mox Isonniityn alueella kutsui pj:n visioryhmiinsä, joissa suunniteltiin yhteisiä projekteja Kumpulaan vuodelle 2000. Kylätilan avajaiset pidettiin 3.3. 1999. Seura on jo voinut kokoontua säännöllisesti sen tiloissa. Seura toimii yhteistyössä kylätilayhdistyksen kanssa paikan tulevaisuuden hyväksi.

Kumpulan kuoro otettiin syyskuussa seuran siipien alle. Kuorolaiset rekisteröityivät seuran jäseniksi, ja kuoronjohtajan palkka tilitetään seuran tilin kautta.

 Takaisin Toimintakertomukset-sivulle