Toimintakertomus 2005

KUMPULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2005

YLEISTÄ

Vuosi 2005 oli Kumpula-seuran 24. toimintavuosi. Vuotta värittivät aluksi Kumpostilehden uuden toimituskunnan työn käynnistäminen ja loppuvuodesta ”Tiedelinjan reitin oikaisu” eli Pietarin Kalmin kadun jatkon rakentamishanke.

Jäsenmaksun (8 EUR) maksaneita Kumpula-seuran jäseniä oli vuonna 2005 aikana 205 kpl.

Kumpula-seuran johtokunta kokoontui vuoden 2005 aikana viisi kertaa (päivämäärät: 11.1., 14.3, 9.5., 29.8., 17.10. ). Kevätkokous oli 20.3. ja syyskokous 27.11.

Johtokunnan jäsenet:

Ulla Agopov, puheenjohtaja
Hannu Hakala,
Hannu Kontsas,
Sirkkaliisa Jetsonen,
Ari Kallinen,
Ann-Louise Laaksonen, sihteeri
Leila Melart (ent. Räsänen), rahastonhoitaja
Ulla Neuvonen
Antti Viren, varapuheenjohtaja

Varajäsenet:
Antti Ahonen
Salme Kauppila
Pasi Mäkinen

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

Kumposti-lehden uuden toimituskunnan järjestäytyminen ja toiminnan käyntiin saaminen oli alkuvuodesta tärkein aikaansaannoksemme. Toimitus järjestäytyi päätoimittaja Tuomo Heikkolan ympärille 3 alkuvuoden kokouksessa ja ensimmäinen uusi Kumposti saatiin ulos maaliskuussa 2005. Kumpostin uuteen toimituskuntaan kuuluvat päätoimittaja Tuomo Heikkolan lisäksi Antti Tiainen, Riitta Aitonurmi, Vesa Keskinen, Heli Visti ja Sini Tiainen (valokuvat) sekä iso joukko innokkaita avustajia.

Toukokuun 12. pidettiin Kumpulan perinteiset siivoustalkoot. Osanottajia oli kiitettävästi – n. 50 henkeä. Illalla seura tarjosi talkoolaisille taas tavan mukaan munkkia ja limsaa koulun pihalla.

Toukokuun 14. pidimme kahvilaa kylätilassa, jossa kyläkarnevaalien ”välivuosina” on tullut tavaksi pitää kirpparipäivää.

Kesän alkua sävytti kirje Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolta, joka esitteli suunnitelmansa Pietarin Kalmin kadun rakentamiseksi ja liikennöimiseksi. Kumpula-seura kokosi työryhmän (jäseninä Antti Viren, Heikki Pyykkö ja Ulla Agopov, loppuvaiheessa myös Vesa Keskinen), joka laati kannanoton ja vastaehdotuksen liikennesuunnitteluosaston ehdotukselle. Ensimmäinen lyhyt vastineemme lähti jo kesäkuussa, mutta varsinainen vastaehdotus valmistui syyskuun alussa ja sitä esiteltiin kylätilassa ensin työryhmän ja Kumpula-seuran yhteiskokouksessa 29.8. ja sitten kaikille avoimessa tiedotustilaisuudessa 12.9. Kesän mittaan asiasta annettiin haastatteluja lehdille (Helsingin Uutiset, Yliopistolehti) ja paikallisradiolle. Syyskuun tilaisuus keräsi paikalle runsaasti kumpulalaisia ja 4 kaupunginvaltuutettua (KSL:n puheenjohtaja Marja Anttila, Elina Palmroth-Leino, Paavo Arhinmäki ja Kimmo Helistö). Valtuutetut antoivat tunnustusta kumpulalaisille vaihtoehtoisen suunnitelman esittämisestä. Kävimme keskusteluja myös yliopistolaisten ja Ilmatieteen laitoksen edustajien kanssa 7.11.2005 järjestetyssä tapaamisessa. Joulukuun alussa sitten KSL päätti, että Pietari Kalmin kadun vaihtoehtoisia suunnitelmia ryhdytään tutkimaan ja ensisijaisesti tutkitaan ”satamaradan” käytön vaihtoehtoa Kumpula-seuran esittämien ehdotusten pohjalta. Vuoden 2005 viimeinen kannanottomme koski sekin tiedelinjan reitin oikaisemista (postiin 6.1.2006).

KUMPULAN KUORO vietti 10-vuotisjuhliaan 29.10.2005 (juhlailtamat). Seuran edustaja kävi onnittelemassa kuoroa.

7.11.2005 olimme kuulemassa Ilmatieteen laitoksen väestönsuojan louhintatyöprojektin aloituskokouksessa työmaajärjestelyjen ja räjäytysten vaikutuksista lähiympäristöön.

8.11.2005 Käpylässä vietettiin ykkösen ratikan 80-vuotisjuhlaa. Kumpula-seura oli mukana tiedottamassa ja suunnittelemassa juhlia.

Marraskuun lopussa (29.11.2006) kaupunginjohtaja Pajunen järjesti asukasillan Käpylän, Koskelan ja Kumpulan asukkaille Yhtenäiskoululla. Tilaisuus keräsi koulun salin täyteen väkeä. Myös Kumpulasta oli runsas osanotto.

TIEDOTUS

Kumpulan omia kotisivuja, Kumpula-Forumia, päivitti keväästä 2005 alkaen Miro Reijonen. Kumposti-lehti ilmestyi 4 kertaa vuodessa ja numerosta 3/2005 se on ollut luettavissa myös netissä. Päätoimittajana toimi Tuomo Heikkola.

OSALLISTUMISIA

Puheenjohtaja osallistui seuran edustajana Helkan kevätkokoukseen 29.3.2005 ja 9.11. Kalliossa pidettyyn perinteiseen Helsingin pohjoisten kaupunginosayhdistysten puheenjohtajien tapaamiseen.

KANNANOTTOJA

Allekirjoitimme lokakuussa yhdessä Laajasalo-Degerö –seuran ja Myllypuron metsä – kansalaisryhmän kanssa manifestin kaupunkimetsien puolesta. Kumpula-seuran johtokunta, 20. maaliskuuta 2006.

Takaisin Toimintakertomukset-sivulle