Toimintakertomus 2006

KUMPULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2006

YLEISTÄ

Vuosi 2006 oli Kumpula-seuran 25. toimintavuosi.Jäsenmaksun (8 EUR) maksaneiden jäsenten määrä oli toimintavuonna vain 28.

Johtokunnan jäsenet:Ulla Agopov, puheenjohtaja
Hannu Hakala,
Sirkkaliisa Jetsonen,
Ann-Louise Laaksonen, sihteeri
Leila Melart (ent. Räsänen), rahastonhoitaja
Ulla Neuvonen
Antti Viren, varapuheenjohtaja
Sari Väntänen

Varajäsenet:
Salme Kauppila
Pasi Mäkinen

Johtokunta kokoontui vuoden 2006 aikana viisi kertaa (päivämäärät: 16.1., 20.3, 15.5., 18.9., 30.10. ). Kevätkokous oli 20.3. ja syyskokous 27.11.

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

Vuosi 2006 oli jälleen kyläjuhlavuosi. Kumpula-seura osallistui juhlien suunnitteluun ja mm. Teosto-lupa haettiin Kumpula-seuran nimissä. Seuralaisia oli talkootöissä juhlien aikana.

Kumpula-seura osallistui Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen 23.4.2006 järjestämään Pihat ja perinteet -tilaisuuteen vastaamalla tilaisuuden tiedotuksesta ja olemalla mukana suunnittelussa. Vuoden 2006 aikana ideoitiin myös jatkoa tilaisuudelle (jatkotilaisuus toteutuu keväällä 2007).

Perinteiset siivoustalkoot pidettiin 4.5.2007. Osanotto oli runsasta ja talkoiden päätteeksi Kumpula-seura tarjosi kaikille munkkeja ja limsaa koulun pihalla.

Seuran 25-vuotispäivän kunniaksi järjestettiin 7.9.2006 Muistelot –ilta. Paikalla oli runsaasti väkeä (n. 50 henkeä). Aluksi katsottiin TV-elokuva Kyllikki ja Albin Puolannosta, sitten nähtiin valokuvia Pasi Mäkisen ja Pauli Ikosen albumeista. Kumpula-seura tarjosi kakkukahvit.

Syyskokouksen yhteydessä 27.11.2006 Kumpostin jakajille tarjottiin kakkukahvit. Samalla luovutettiin Helkan tunnustusmerkit pitkästä ja ansiokkaasta kotiseututyöstä Antti Virenille ja Ari Kalliselle (poissaolevana).

OSALLISTUMISIA JA KANNANOTTOJA

Helmikuussa 2006 palaveroimme Kumpulan kuoron Marjo Hyötyläisen ja Kylätilayhdistyksen Saara Holmbergin kanssa Kumpulan ilmoitustauluista. Teimme ehdotuksen HKR:lle ilmoitustaulujen sijoittelusta ja vetosimme niiden saamiseksi monen vuoden jahkailun jälkeen.

Kevätkokouksessa Tuomo Heikkolan aloitteesta käsiteltiin Limingantien talvikunnossapitoa ja hyväksyttiin kysely Yleisten töiden lautakunnalle – kirje lähti 27.3.2006.

Toukokuussa laadittiin kirjelmä Liikuntavirastolle/HKL:lle Annalan kentän käytöstä (uhkana, että kenttä otettaisiin bussien käyttöön). Asiaan palattiin syyskuussa, kun yhdessä Toten kanssa kirjelmöitiin kentän rakennusten kunnostamisen puolesta, kun bussiuhka oli saatu torjutuksi. Syksyllä, kun kentän säilyminen urheilukenttänä ratkesi, käytiin totelaisten kanssa myös tapaamassa kaupungin liikuntaviraston ulkoliikuntapaikoista vastaavia virkamiehiä ja keskustelemassa kentän tilojen saneerauksesta.

Touko- ja kesäkuussa keskusteltiin kevyenliikenteenväylän rakentamisesta Kumpulanmäeltä Kumpulantaipaleelle HKR:n Veli-Matti Sivosen ja ”käytävän” suunnitelleen konsultin kanssa 7.6.2006 Rakennusvirastossa, paikalla Kumpula-seuran puolesta Antti Viren, Vesa Keskinen ja Ulla Agopov.

Puheenjohtaja osallistui kesällä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä (PLJ-2007) –suunnitelman esittelyseminaariin ja esitti kommentteja netin kautta osoitteeseen www.ytv.fi/plj.

Vallilan siirtolapuutarhayhdistyksen edustajia tavattiin 16.8.2006 (paikalla Miro Reijonen, Ann-Louise Laaksonen ja Ulla Agopov). Tapaamisen jälkeen käytiin kirjeenvaihtoa Vallilan siirtolapuutarhayhdistyksen Sakari Lehtisen kanssa. Käytyjen keskustelujen perusteella laadittiin KSV:lle kirje, jossa tuettiin VSP:n kannanottoa Kumpulanlaakson jättämisestä yhtenäiseksi puistoksi (ei siis junarataa joukkoliikennekaduksi), mutta sanouduttiin irti vallilalaisten ajatuksesta Pietari Kalmin kadun jatkamisesta Isonniitynkadulle.

Miro Reijonen oli Kumpula-seuran edustajana HKR-Tekniikan tilaisuudessa elokuussa.

Antti Viren edusti Kumpula-seuraa Helkan puheenjohtajien merellisessä tapaamisessa Santahaminassa 29.8.2006.

Ann-Louise Laaksonen osallistui Kumpula-seuran edustajana Kaupunginmuseon 100-vuotisjuhliin 28.9.2006.

Puheenjohtaja osallistui 18.10.2006 Helkan ja Rakennusviraston (HKR) yhteiseen seminaariin Helsingin luonnonhoidon strategiasta ja kirjoitti kommentteja Helkan sivuilla avatulle kommenttipalstalle. HKR:n luonnonhoitoyksikön ihmisiä (Tiina Saukkonen, Matti Selänniemi ja Kari Vuosalmi) oli käymässä Kumpulassa 23.11.2006, jolloin keskusteltiin Kumpulassa käynnissä olevista metsänhoitotoimenpiteistä.

Kumpula-seura laati kannanoton Kustaa Vaasan tien alikäytävän puolesta Kaarina Kaikkosen asukasaloitteen tueksi. Toukolan-Vanhankaupungin yhdistys yhtyi kannanottoon. Kumpulassa ja Toukolassa kerättiin adressi alikäytävän puolesta. Adressi toimitettiin KSV:n liikennesuunnitteluosastolle lokakuussa 2006.

Kouluasiat tulivat tapetille jälleen loppuvuodesta. Yhdessä pikkukoululaisten vanhempien kanssa laadittiin kannanotto (aiemman eli kaksi vuotta sitten laaditun kannanoton pohjalta) ”kouluverkon tarkistuksesta” koululautakunnalle ja kouluvirastolle sekä mielipide Helkalle kaupunginosien yhteistä kannanottoa varten.

Miro Reijonen laati loppuvuodesta kannanoton Keskusvaalilautakunnalle kylätilan liikuntaesteellisyydestä vaalihuoneistona.

TIEDOTUS

Kumpulan omia kotisivuja, Kumpula-Forumia (sivujen osoite: www.kumpula.info), päivitti edelleen Miro Reijonen. Nettisivut uudistuivat 17.5.2006 ja kesäkuussa 2006 saimme kumpula.info-domainin. Miro on myös ”pikakouluttanut” uusia avustavia päivittäjiä sivuille. Kumposti-lehteä julkaistiin 4 numeroa ja se on ollut luettavissa myös netissä. Päätoimittajana toimi Tuomo Heikkola.

 Takaisin Toimintakertomukset-sivulle