Toimintakertomus 2007

KUMPULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

YLEISTÄ

Vuosi 2007 oli Kumpula-seuran 26. toimintavuosi. Jäsenmaksun (8 EUR) maksaneita jäseniä oli toimintavuonna 262.

Johtokunnan jäsenet:
Ulla Agopov, puheenjohtaja
Hannu Hakala
Ann-Louise Laaksonen, sihteeri
Leila Mélart, rahastonhoitaja (3/2007 saakka, siitä lähtien rahastonhoitajana toimi Laura Kuivalainen)
Ulla Neuvonen, varapuheenjohtaja
Miro Reijonen
Sari Väntänen

Varajäsenet:
Sirkkaliisa Jetsonen,
Salme Kauppila


Johtokunta kokoontui vuoden 2007 aikana viisi kertaa (päivämäärät: 15.1., 12.3, 14.5., 10.9., 08.10.). Kevätkokous oli 1.4. ja syyskokous 26.11.

TAPAHTUMIA, TOIMINTAA JA KANNANOTTOJA AIHEPIIREITTÄIN

Kouluasia

Kumpulan viipalekoulun lakkauttamisuhka oli vuoden 2006 lopulla tullut jälleen ajankohtaiseksi. Kumpulan koululaisten vanhemmat ideoivat mielenosoituksen lähikoulujen puolesta. Kumpulaseuralaisia osallistui mielenosoituksen suunnitteluun (22.1.2007) ja itse mielenosoitukseen 4.2.2007. Keväämmällä kävi ilmi, että Kumpula saa ainakin toistaiseksi pitää viipalekoulunsa.

Vuosi 2007 oli eduskuntavaalivuosi, minkä johdosta Kylätilayhdistys ja Kumpula-seura järjestivät perinteisen vaalipaneelin 11.3.2007. Paneelissa keskustelu kiersi kouluasioissa, olivathan järjestäjätkin mukana koulutaistelussa.

Siivoustalkoot

Perinteiset siivoustalkoot pidettiin 9.5.2007. Kumpula-seura tarjosi talkoolaisille munkkeja ja limsaa koulun pihalla. Talkoisiin osallistui n. 50 henkeä.

Liikenneasiaa

Liikenneasioita pidettiin yllä koko vuoden ajan varsin intensiivisesti. Vuoden alussa Kanta-Helsingin omakotiyhdistys kirjelmöi kaupungille Kustaan Vaasan tien nopeusrajoituksista peräti kahteen otteeseen. Kumpula-seura ja Toukolan-Vanhankaupungin yhdistys allekirjoittivat KHOKY:n kirjelmät maaliskuussa ja toukokuussa 2007. Vuoden lopussa saimme sitten tiedon, että ajonopeudet Kustaa Vaasan tiellä alennetaan 50 km/h.

Syksyllä (13.10.07) järjestettiin yhdessä KHOKY:n kanssa liikenneaiheinen asukastilaisuus, johon ottivat osaa mm. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja yliopiston Kumpulan kampuksen edustajia. Tilaisuudessa KHOKY lanseerasi ideansa liityntäpysäköintipaikan järjestämisestä Koskelan tien ja Kustaa Vaasan tien väliselle alueelle, jolle on kaavoitettu toistaiseksi toteutumatonta rakentamista. Tilaisuuteen osallistui n. 60 henkeä.

Lokakuussa KSV:n liikennesuunnitteluosasto ja poliisi tekivät liikennemittauksia (nopeudet ja ajoneuvomäärät) Intiankadulla ja liikennesuunnittelija Pekka Nikulainen kävi kertomassa niiden tuloksista ja kuulemassa asukkaiden mielipiteitä.

Vuoden lopussa laadimme kirjelmän kaupunginhallitukselle ja Pekka Saurille Intiankadun liikenteestä ja Väinö Auerin kadun lämmityksestä, joka mielestämme on nykytilanteessa täysin tuomittava ajatus (kirjelmä lähti vasta vuoden 2008 puolella).

Terveyskeskusasiat

Kesällä 2007 alkoi tihkua tietoa kaupungin suunnittelemasta ”terveyskeskusverkon kehittämishankkeesta”. Terveysvirasto järjesti sarjan asukastilaisuuksia, joissa mukana oli myös kumpulaseuralaisia (syys- ja lokakuussa 2007).

Yhdessä Käpylä-Seuran, Käpylän klubin ja Koskela-seuran sekä KHOKY:n kanssa kerättiin adressia Koskelan terveyskeskuksen lakkauttamista vastaan. Adressi luovutettiin valtuustolle 14.11.2007. Seuraavana päivänä (15.11.2007) terveyskeskusasiasta keskusteltiin vielä Käpylän kirkolla. Näillä toimenpiteillä terveyslautakunta saatiin vakuutetuksi siitä, että terveysviraston suunnitelmat vaativat tarkistusta.

Esteellisyysasiaa

Vuoden 2007 aikana kirjelmöitiin kaupungille kylätilan liikuntaesteellisyydestä. Kumpulan toimijat tekevät aktiivista työtä kiinteän luiskan saamiseksi kylätilan sisäänkäyntiin.

Luonto- yms. asiaa

Kumpula-seura osallistui KHOKY:n Pihat ja perinteet II –tilaisuuden järjestelyihin 10.5.2007 Karjalatalolla (jatkoa vuoden 2006 keväällä järjestetylle tilaisuudelle).

KOKOUKSIA JA EDUSTUKSIA

Kumpula-seuran puheenjohtaja osallistui Helkan kevät- ja syyskokouksiin sekä Helkan jäsenyhdistysten puheenjohtajien merelliseen tapaamiseen 6.9.2007 (Harakan saarella). Laura Kuivalainen vei Kumpula-seuran tervehdyksen Kumpulan siirtolapuutarhan 80-vuotisjuhlaan 28.7.2007.
Pasi Mäkinen edusti Kumpula-seuraa Kotiseutupäivillä Salossa ja Perniössä elokuussa Ann-Louise Laaksonen edusti Kumpula-seuraa 29.10.2007 Keskisen suurpiirin puheenjohtajatapaamisessa Kalliossa.
Kumpula-seuran puheenjohtaja vei kukkatervehdyksen Kanta-Helsingin omakotiyhdistyksen 80-vuotisjuhlaan 27.10.2007.

KOULUTUSTA

Miro Reijonen antoi ”pikakoulutusta” puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle tammikuussa 2007. Vuoden lopussa Timo Tuominen (Helka) antoi nettikoulutusta kumpulaseuralaisille ja KTY:n ihmisille Pikku-Huopalahdessa.

KUMPOSTI

Kumposti-lehti ilmestyi vuoden 2007 aikana 4 kertaa. Päätoimittajana toimi Tuomo Heikkola. Syksyllä toimitusta vahvistettiin uudella taittajalla Leila Oksalla. Kumposti on säännöllisesti luettavissa myös netissä.

Takaisin Toimintakertomukset-sivulle