Kumpulan lukupiiri 13.9.2021

Kylätilassa klo 19- mikäli kokoontuminen on mahdollista

 Ilja Repin : Mennyt aika läheinen

WSOY, 1986, 1995

Mennyt aika läheinen - Ilja Repin tuotekuva

Ilja Repin kirjoitti omaelämäkertaansa maanpaossa Karjalan kannaksella, Kuokkalan huvilassaan. Vaikka hän oli arvostettu taiteilija myös Neuvostoliitossa, hän ei palannut vallankumouksen jälkeen koskaan kotimaahansa. Muistelmien julkaisemiseen liittyi monta vaihetta, eikä kirjan sisältö ole eri versioissa yhdenmukainen. Kirjan suomentaja Valdemar Melanko kertoo itsekin muokanneensa tekstiä suomennoksen yhteydessä. Taiteilijan koko elämää ei muistelmissa kerrota. Lapsuuden ja opiskelun Pietarissa sekä luonnehdinnat ystävistään ja tuntemistaan merkkihenkilöistä Ilja Repin on kirjannut kiinnostavasti.

Vaihtoehtona samasta aiheesta kertoo myös Tito Collianderin kirja Ilja Repin – ukrainalainen taiteilija
(Tammi, 1977). Ateneumin suurnäyttely on auki 29.8.2021 asti.